Communie en Vormsel

De communie vindt dit schooljaar plaats op: 

De parochie is verantwoordelijk voor de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. De kinderen die hieraan deelnemen krijgen op school deels het project aangeboden. Ouders zullen in samenwerking met de parochie thuis verder werken aan het project. Overige activiteiten zoals werkmiddagen en ouderavonden m.b.t. Eerste Communie en Vormsel vinden plaats in het kerkgebouw met ouders, werkgroep en pastor. De kinderen die niet deelnemen aan Eerste Communie en Vormsel krijgen de methode Trefwoord aangeboden.

Schooljaar 2018- 2019 vindt de voorbereiding van deze twee sacramenten geheel buiten de schooluren plaats.

De Communiewerkgroep en de Vormselwerkgroep vallen onder de verantwoordelijkheid van parochiekern Joannes de Doper.


Het vormsel vindt dit schooljaar plaats op: 7 juni 2019