De methodes op school
 
 vakgebied  methode
   
 Nederlandse taal  
 taal  Taal Actief
 aanvankelijk technisch lezen  veilig leren lezen
 voortgezet technisch lezen  Estafette/Bavi/Villa Alfabet
 begrijpend lezen  Tussen de regels
 schrijven  Pennenstreken
   
 Engelse taal  Real English - Versie 3
   
 Rekenen/wikskunde  
 groep 3 t/m 8 Wereld in getallen
   
 Mens en wereld  
 aardrijkskunde  Land in Zicht
 geschiedenis  Bij de tijd
 natuurkunde en techniek  Argus Clou
 verkeer  Klaar Over
 computerkunde  basisbits
   
 Lichamelijke opvoeding  basislessen bewegingsonderwijs
Sociaal-emotionele ontwikkeling Kanjer methode
 Kunstzinnige vorming  
 tekenen en handvaardigheid  moet je doen
 muziek  St. Frans