Ouderraad Vinkenbos

Wij als ouderraad organiseren ieder schooljaar diverse activiteiten, waaronder bijvoorbeeld; bedankje ouders, grote clubactie, kinderboekenweek, haldecoratie, vastenactie.
Tevens helpen wij bij diverse activiteiten zoals sportdag, kerst, sinterklaas en pasen en vragen extra hulp aan andere ouders als dat nodig is.
Ook werken we direct samen met het team van de school. Wij zorgen zo voor een goed contact tussen ouders en school.


In de ouderraad is normaal gesproken het uitgangspunt dat elke groep door één ouder vertegenwoordigd is. Hier kan weleens van worden afgeweken i.v.m. nieuwe verdelingen van de klassen. Aan het begin van het schooljaar wordt bekeken of er nog ouders voor de ouderraad nodig zijn en wordt er een verdeling gemaakt. Meestal komen we aan nieuwe ouders doordat de betreffende persoon heeft aangegeven (aan het bestuur of klassenouder) lid te willen worden van de ouderraad. Als je lid bent van de ouderraad neem je deel in 1 of meerdere van de werkgroepen. Je zorgt samen met de ouders en leerkracht van de betreffende werkgroep dat de activiteiten, behorende bij de werkgroep, goed uitgevoerd worden waardoor de kinderen een onvergetelijke ochtend/dag of geslaagde actie hebben. Wij hebben de volgende werkgroepen:
 • Sportdag
 • Kinderboekenweek
 • Vastenactie
 • Carnaval
 • Kerst
 • Grote clubactie
 • Bedanken ouders
 • Sinterklaas
 • Haldecoratie
 • Verkeerswerkgroep
 • Pasen
 • Hoofdluis
 • Kledinginzameling
 • Overzetten kleuters
 • Jeugdraad
 • Welkomstgesprekken nieuwe ouders
 • Gezonde school
 • Schoolreis
De ouderraad vergadert 5 of 6 x per schooljaar. Dit is altijd op maandagavond. Ook hebben we geregeld met de werkgroepen overleg tezamen met de leerkrachten welke ook in de desbetreffende werkgroepen zijn ingedeeld. Deze overleggen zijn vaak direct na schooltijd.
Mocht u iets bespreekbaar willen maken binnen de ouderraad dan kunt u dit altijd doorgeven aan de ouder die de klas van uw kind vertegenwoordig.
De ouderraad bestaat uit de volgende personen


                                         
                                                                     

Colinda den Breejen                            Astrid Mies                                        Susan van Dijk
Voorzitter                                               Secretaris                                           Penningmeester
Klassenouder gr 8                               Klassenouder gr 6                            Klassenouder gr 5 

                                                                        

Annemieke Venhorst                      Saskia Hagedoorn                              Inge van den Broek
Klassenouder gr 1/2A                     Klassenouder gr 1/2 B                      Klassenouder gr 3 A


                                                                  

Pamela Baremans                            Melanie Jaspers                                Lydia de Becker
Klassenouder gr 1/2C                     Klassenouder gr 1/2 D                     Klassenouder gr 1/2 D

 
                                                             

Mellanie Konings                           Ad Broeren                                      Petra Petiet
Klassenouder gr 3A                       Klassenouder gr 3 B                      Klassenouder gr 4 A                      

                                                                                                                                                   
Angela de Rooij                              Marianne Poll                               Josine Lazeroms                                                  
Klassenouder gr 4B                       Klassenouder gr 4B                   Klassenouder gr 5/6
                                                                                                               

                                                                                                                                              
Marieke Schalk                                  Judith Redelijk                              Patricia IJzermans                           
Klassenouder gr 7A                         Klassenouder gr 7B                      Klassenouder gr 8A 
  

Notulen Ouderraad
 
Schooljaar 2018-2019
 
Januari 2019
September 2018