Ouderraad Vinkenbos

Wij als ouderraad organiseren ieder schooljaar diverse activiteiten, waaronder bijvoorbeeld; bedankje ouders, grote clubactie, kinderboekenweek, haldecoratie, vastenactie.
Tevens helpen wij bij diverse activiteiten zoals sportdag, kerst, sinterklaas en pasen en vragen extra hulp aan andere ouders als dat nodig is.
Ook werken we direct samen met het team van de school. Wij zorgen zo voor een goed contact tussen ouders en school.

In de ouderraad is normaal gesproken het uitgangspunt dat elke groep door één ouder vertegenwoordigd is. Hier kan weleens van worden afgeweken i.v.m. nieuwe verdelingen van de klassen. Aan het begin van het schooljaar wordt bekeken of er nog ouders voor de ouderraad nodig zijn en wordt er een verdeling gemaakt. Meestal komen we aan nieuwe ouders doordat de betreffende persoon heeft aangegeven (aan het bestuur of klassenouder) lid te willen worden van de ouderraad. Als je lid bent van de ouderraad neem je deel in 1 of meerdere van de werkgroepen. Je zorgt samen met de ouders en leerkracht van de betreffende werkgroep dat de activiteiten, behorende bij de werkgroep, goed uitgevoerd worden waardoor de kinderen een onvergetelijke ochtend/dag of geslaagde actie hebben. Wij hebben de volgende werkgroepen:
 • Sportdag
 • Kinderboekenweek
 • Vastenactie
 • Carnaval
 • Kerst
 • Grote Clubactie
 • Bedanken ouders
 • Sinterklaas
 • Haldecoratie
 • Verkeerswerkgroep
 • Pasen
 • Hoofdluis
 • Kledinginzameling
 • Overzetten kleuters
 • Jeugdraad
 • Welkomstgesprekken nieuwe ouders
 • Gezonde school
 • Schoolreis


De ouderraad vergadert 6 maandagen per schooljaar. Ook hebben we geregeld met de werkgroepen overleg tezamen met de leerkrachten welke ook in de desbetreffende werkgroepen zijn ingedeeld. Deze overleggen zijn vaak direct na schooltijd.

Mocht u iets bespreekbaar willen maken binnen de ouderraad dan kunt u dit altijd doorgeven aan de ouder die de klas van uw kind vertegenwoordig.

De ouderraad bestaat uit de volgende personen


                                         
                                                                     
Colinda den Breejen                            Astrid Mies                                        Susan van Dijk
Voorzitter                                             Secretaris                                           Penningmeester
Klassenouder gr 1/2 D  en 7A         Klassenouder gr 3A                          Klassenouder gr 5 en 5/6

                                                                                                          
Judith Redelijk                                  Annemieke Venhorst                        Angela de Rooij
Klassenouder gr 6                            Klassenouder gr 1/2 A                      Klassenouder gr 3 A

 
                                                              
Ad Broeren                                       Marianne Poll                                   Petra Petiet
Klassenouder gr 1/2 B                  Klassenouder gr 3 B                       Klassenouder gr 5

                                                                                                           
Josine Lazeroms                              Inge van den Broek                        Marieke Schalk
Klassenouder gr 4 A en 4B           Klassenouder gr 1/2C                    Klassenouder gr 7 B
                                                                                    en gr 4 A                               

                                                                                                    
Patricia IJzermans                           Franka Pijnenburg                          Jantina Braspenning                     
Klassenouder gr 5/6 en 6              Klassenouder gr 8                           Klassenouder gr 8