Kober                                                                                                      

Kober verzorgt voor de meeste scholen van de stichting de tussenschoolse en buitenschoolse opvang.

Overblijven 
Kober kinderopvang verzorgt op deze school het overblijven. Je kind neemt z'n eigen eten en drinken mee en we eten samen aan tafel. Daarna kunnen de kinderen lekker naar buiten, maar binnen spelen mag natuurlijk ook. Het overblijfteam met vrijwilligers en pedagogisch medewerkers eet met de kinderen en begeleidt ze bij het spelen. Je kunt je kind online aanmelden voor het overblijven via www.kober.nl/overblijven


Voor informatie kunt u doorklikken naar: website Kober.