Basisschool Vinkenbos (03NE)
Hertogstraat 11
4714 BZ Sprundel
tel. 0165-383087

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar onze directeur Ineke Zopfi
i.zopfi@borgesius.netRoutekaart
 
PSZ Vinkenbos
KOBER kindercentra

Peuteropvang

Tel. 0165-350968

Kinderdagverblijf
Tel. 0165-350967

Website:  www.kober.nl


Klik hier om te mailen. 
  Laatst bijgewerkt:
15-09-2017

Van harte welkom op de website van Basisschool Vinkenbos

In deze wegwijzer kunt u de belangrijkste informatie lezen over basisschool Vinkenbos

Basisschool en peuterspeelzaal Vinkenbos

Basisschool Vinkenbos ligt in het centrum van Sprundel.
In augustus 2008 is de school officieel in gebruik genomen.
De voorgevel van de oude Maria-basisschool is intact gebleven. 
Erachter bevindt zich een modern schoolgebouw met 18 lokalen voor peuterspeelzaal en basisschool. 
De lokalen van de onderbouw en peuterspeelzaal bevinden zich aan de kant van de Hertogstraat; de leerlingen van deze groepen kunnen gebruik maken van de ingang aan deze zijde. 
De overige leerlingen kunnen langs De Trapkes op het speelplein aan de achterzijde komen en hier de school binnengaan. 

De hoofdingang bevindt zich aan de zijkant van de school. De kinderen zullen geen gebruik maken van deze ingang.

Naast de school is de nieuwe gymzaal.


Ligging

Basisschool/peuterspeelzaal Vinkenbos is gelegen in de Hertogstraat, in het centrum van Sprundel, naast de bibliotheek, gemeenschapshuis "De Trapkes" en de kerk.
Dit is een rustige straat zonder al te veel verkeer. Wel is het zo dat een groot deel van onze kinderen de wat drukkere
St. Janstraat moeten oversteken. Dit gebeurt echter onder begeleiding van verkeersbrigadiers.
De speelplaats aan de voorkant, waar de kinderen van de onderbouw spelen, is omringd door een laag hek dat de veiligheid van de kinderen waarborgt zonder dat het open karakter van de speelplaats verloren gaat. 
Aan de achterkant van de school is de speelplaats voor de bovenbouw.

Personeel

Zie: handige info.

Leerlingen

Op dit moment telt onze school 360 kinderen.
Zij zijn verdeeld over 14 groepen, verdeeld in onderbouw (1-4) en bovenbouw(5-8).
Naast deze groepsindeling is er indien mogelijk ook tijd voor extra hulp; 
kinderen worden dan individueel of in groepen uit de klas gehaald.
Ook zijn er nog 2 groepen voor de peuterspeelzaal in gebruik.

Ouders

Basisschool Vinkenbos behoort tot de Borgesiusstichting, voorheen Professor Gielenstichting, die het bestuur vormt over de 18 basisscholen in de gemeente Rucphen.
Voor de Sprundelse scholen is er een klankbordgroep.
Deze bestaat uit ouders van bs. Vinkenbos.
Verder is er een Medezeggenschapsraad (MR) en een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en heeft de school een Ouderraad.
Daarnaast zijn we ontzettend blij met de vele hulpouders die het hele jaar door klaar staan om een helpende hand toe te steken.