Missie / Visie

Het is onze missie aan te sluiten bij de ontwikkeling van ieder kind. Dat alles in een positieve, betekenisvolle en inspirerende leeromgeving waar ruimte is voor talenten. Op deze manier kunnen onze kinderen zich ontplooien als aardige, waardige en vaardige wereldburgers, gericht op de wereld van morgen.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.