Communie en Vormsel

De parochie is verantwoordelijk voor de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Ouders zullen in samenwerking met de parochie thuis werken aan het project. Overige activiteiten zoals werkmiddagen en ouderavonden m.b.t. Eerste Communie en Vormsel vinden plaats in het kerkgebouw met ouders, werkgroep en pastor. Kinderen die niet deelnemen aan Eerste Communie en Vormsel krijgen op school de methode Trefwoord aangeboden.

Vanaf schooljaar 2018- 2019 vindt de voorbereiding van deze twee sacramenten geheel buiten de schooluren plaats.

De Communiewerkgroep en de Vormselwerkgroep vallen onder de verantwoordelijkheid van parochiekern Joannes de Doper.