De verslagen van de MR zijn te vinden in de boekenkast 'MR' op ouderportaal.