De leerlingenraad

Betrokkenheid bij de leerlingen over alles rondom school is erg belangrijk. Dit zodat ze zich ook verantwoordelijker gaan voelen. Vandaar ook dat we op basisschool Vinkenbos een leerlingenraad hebben sinds 2022. 

Elk jaar hebben we enthousiaste leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 die mogen meepraten over verschillende zaken. Deze groep leerlingen zijn democratisch gekozen door hun medeleerlingen. Deze leerlingenraad mag hun mening geven over zaken die rondom de school spelen of in de klas dingen nagevraagd zodat de stem van de leerlingen ook gehoord wordt.

Bovenschoolse kinderraad:
Ook is er vanuit onze school een leerling die basisschool Vinkenbos vertegenwoordigt in de Bovenschoolse kinderraad van de Borgesiusstichting. Hier worden naast de zaken van de scholen ook stichting brede of landelijke ontwikkelingen besproken.

Leden van de kinderraad: 


 

Groep
5A

Groep 
5B   

Groep
6A

Groep
6B

Groep
7A

Groep
7B

Groep
8A

Groep
8B

Lewis
Moerkens
Ian
Stout
Suze
Hoogendijk
Max
Oonincx
Tygo
van As
Saraï
Frïs
Maud
Ros
Luc
Oomen
Jurre
Lauwerijssen
Lilly
Loren de Jong 
Sien
van Helvoort 
Mats
Dielissen
Lars
Verpaalen
Djulia
Terlouw
 
Xam
Baremans