Samenstelling van het team
Directeur Mw. I. Zopfi
Intern begeleider Dhr. J. Taks
Coördinator groep 1-3 Mw. L. Mouws
Coördinator groep 4-8 Mw. M. Veraart
Digicoach Mw. E. van Merriënboer
Cultuurcoördinator Dhr. R. Deckers
  Mw. C. Pauly
Administratief medewerkster Mw. K. Honings
Conciërge Dhr. R. van Boeckholtz
Onderwijsassistenten Mw. M. Assalhi
Mw. M. Muller
Huishoudelijke dienst Mw. J. van Dorst
  Mw. J. de Bruijn
  Mw. A. van de Broek
Vrijwilligers Mw. A. van de Broek
  Mw. R. Hoppenbrouwers
  Mw. R. Gobbens
  Mw. J. Sijmens
  Dhr. A. Meijer
 
Groepsindeling schooljaar 2018-2019
Groep 1/2A Mw. L. Mouws/Mw. J. Dingenouts
Groep 1/2B Dhr. R. Deckers
Groep 1/2C Mw. S. Gerritse
Groep 1/2D Mw. E. van Merriënboer
Groep 3A Mw. J. Lodewijks/Mw. K. Brans
Groep 3B Mw. S. van Diest
Groep 4A Mw. M. Veraart/Mw. R. Poppelaars
Groep 4B Mw. L. van Ruiten
Groep 5A Mw. T. Aerts/K. Dictus
Groep 5B Mw. M. Verhulst
Groep 6 Mw. N. Kuijstermans/Mw. D. Voet
Groep 6-7 Dhr. J. van Dijk
Groep 7 Mw. C. Pauly
Groep 8A Dhr. J. Broos
Groep 8B Mw. V. Koevoets
 
Juffrouw Lianda coördineert op donderdag werkzaamheden behorende bij VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en houdt intakegesprekken met ouders van nieuwe kleuters.
Juffrouw Mariëtte coördineert op donderdag een aantal zorgtaken en schoolse zaken.
Juffrouw Kim werkt op donderdag met de Plusgroep in Schijf met kinderen van de basisscholen Martinus Rucphen, De Vindplaats Schijf en Vinkenbos.
Bij ziekte van een leerkracht doen we een beroep op invalkrachten van het vervangingsbureau, waarbij het bestuur is aangesloten.
Verder zullen in enkele klassen stagiaires ervaring komen opdoen.