Samenstelling van het team
Directeur Mw. I. Zopfi
i.zopfi@borgesius.net
Intern begeleider Dhr. J. Taks
j.taks@borgesius.net
Coördinator groep 1-3 Mw. L. Mouws
Coördinator groep 4-8 Mw. M. Veraart
Digicoach Mw. E. van Merriënboer
Cultuurcoördinator Dhr. R. Deckers
  Mw. C. Pauly
Administratief medewerkster Mw. K. Honings
k.honings@borgesius.net
Conciërge Dhr. R. van Boeckholtz
Onderwijsassistenten Mw. M. Assalhi
m.assalhi@borgesius.net
Mw. M. Muller
m.muller@borgesius.net
Huishoudelijke dienst Mw. J. van Dorst
  Mw. J. de Bruijn
  Mw. A. van de Broek
Vrijwilligers Mw. A. van de Broek
  Mw. R. Hoppenbrouwers
  Mw. R. Gobbens
  Mw. J. Sijmens
  Dhr. A. Meijer
 
Groepsindeling schooljaar 2018-2019
Groep 1/2A Mw. L. Mouws
l.mouws@borgesius.net
Mw. J. Dingenouts
j.dingenouts@borgesius.net
Groep 1/2B Dhr. R. Deckers
r.deckers@borgesius.net
Groep 1/2C Mw. S. Gerritse
s.gerritse@borgesius.net
Groep 1/2D Mw. E. van Merriënboer
e.vanmerrienboer@borgesius.net
Groep 3A Mw. J. Lodewijks
j.lodewijks@borgesius.net
Mw. K. Brans
k.brans@borgesius.net
Groep 3B Mw. S. van Diest
s.vandiest@borgesius.net
Groep 4A Mw. M. Veraart
m.veraart@borgesius.net
Mw. R. Poppelaars
r.poppelaars@borgesius.net
Groep 4B Mw. L. van Ruiten
l.vanruiten@borgesius.net
Groep 5A Mw. T. Aerts
t.aerts@borgesius.net
T. Hagenaars
t.hagenaars@borgesius.net
Groep 5B Mw. M. Verhulst
m.verhulst@borgesius.net
Groep 6 Mw. N. Kuijstermans
n.vandongen@borgesius.net
Mw. D. Voet
d.voet@borgesius.net
Groep 6-7 Dhr. J. van Dijk
j.vandijk@borgesius.net
Groep 7 Mw. C. Pauly
c.pauly@borgesius.net
Groep 8A Dhr. J. Broos
j.broos@borgesius.net
Groep 8B Mw. V. Koevoets
v.koevoets@borgesius.net
 
Juffrouw Lianda coördineert op donderdag werkzaamheden behorende bij VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en houdt intakegesprekken met ouders van nieuwe kleuters.
Juffrouw Mariëtte coördineert op donderdag een aantal zorgtaken en schoolse zaken.
Juffrouw Kim werkt op donderdag met de Plusgroep in Schijf met kinderen van de basisscholen Martinus Rucphen, De Vindplaats Schijf en Vinkenbos.
Bij ziekte van een leerkracht doen we een beroep op invalkrachten van het vervangingsbureau, waarbij het bestuur is aangesloten.
Verder zullen in enkele klassen stagiaires ervaring komen opdoen.